Kanatlı sektöründe; viral hastalıklar, belirli bir klinik hastalık belirtisi göstermemesine rağmen sürü performansında ve verimlilikte azalmayla beraber karlılıkta ciddi bir düşüşe neden olmaktadırlar.

Sürü performans ve verimliklerini daha çok bağırsak sağlığında bozulma, solunum yolu hastalıklarındaki sendromlar, bağışıklık sistemini zayıflatma, yeterli yem yememe ve buna bağlı olarak gelişimsel sıkıntılar baş vermektedir.

Unutulmamalıdır ki bu tür hastalıklarda önemli rol oynayan etmenler arasında çevre, beslenme ve çiftlik yönetiminin de etkileri yadsınamaz.  Bağışıklık sistemini yükseltmek amacıyla çoğu üreticinin en geleneksel ve tek yol gördüğü çözüm ise “aşılama”. Peki bu köprüden önce son çıkış mıdır? Aşılamalar belirli periyodlarla tekrarlanması gerekmez mi?

 Sektörde kullanılan en yaygın terimlerden biri olan “Tedavi Korumadan daha pahalıdır” bizlere hastalık kapımıza varmadan, nasıl kanatlıları koruyabiliriz; nasıl etkileri (ekonomik ve sağlık) en aza indirebiliriz?

Son zamanlarda, Journal of International Alliance for Biological Standardisation da uzmanlarca yayınlanan ve belirttikleri; Hastalığa dirençli hayvanların geliştirilmesi, kümes hayvanları hastalıkları için uzun vadeli çözümlerden biri olabilir. Hastalıktan korunma, bir kümes hayvanının yavrularına bulaşabilen kalıcı genetik direnci aktarır ama buna karşılık, birçok aşı belirli bir süre koruma sağlar ve periyodik olarak yeniden uygulanması gereken ve ilaç sektörünün bunu bilmememizi istemediği konulardan biridir.