Lysine Hcl (Hydrochloride) GRONDSTOF

In standaardformuleringen van vleeskuikensvoeders is lysine vaak een beperkend aminozuur en de voedingssuppletie ervan is een gangbare praktijk, gezien de negatieve effecten van lysinedeficiëntie op de groei en voeropname [1]. De conventionele vorm waarin lysine wordt aangevuld in vleeskuikenvoer is lysinehydrochloride (L-lysine.HCl) dat 78% beschikbaar lysine bevat. L-lysinesulfaat is een alternatief voor L-lysine.HCl en bevat 52% beschikbare lysine.

Gangbare voederingrediënten variëren zowel in hun aminozuursamenstelling als in hun verteerbaarheid / biologische beschikbaarheid (Mosenthin en Radenmacher, 2003), wat soms wordt gereflecteerd als groeirespons. Bepaalde aminozuren zoals lysine, threonine, methionine, cystine en tryptofaan zijn gevoelig voor beschadiging of binding aan andere stoffen zoals koolhydraten (Maillard- of bruiningsreactie) tijdens de verwerking, waardoor deze complexen niet meer beschikbaar zijn voor het eiwitmetabolisme. Er wordt verwacht dat synthetische aminozuren voor 100% worden gebruikt. Er is gerapporteerd dat het gedroogde, kristallijne L-Lysine HCl ongeveer 78,5% vrijsine bevat (Schutte en Pack, 1994). L-Lysinesulfaat wordt geproduceerd met gebruikmaking van een vergelijkbaar fermentatieproces als dat voor L-lysine HCl. De gedroogde biomassa wordt echter in de sulfaatvorm gehouden (product heeft 15% sulfaat).

Concluderend, de biologische beschikbaarheid van lysine in lysinesulfaat bij het bevorderen van de groei bij vleeskuikens verschilt niet van de met lysine aangevuld asL-lysine HCl, en zou daarom kunnen worden gebruikt als een bron van lysine in praktische pluimveevoeders.

Verschil tussen L-lysinesulfaat en L-lysine HCL

Het huidige onderzoek heeft uitgewezen dat L-lysinesulfaat mogelijk een betere optie is als bron van aanvullende lysine voor vleeskuikens. Dieetsuppletie van L-lysinesulfaat kan resulteren in een hogere opname van beschikbare fosfor, totaal lysine en andere aminozuren en kan de metaboliseerbaarheid van voedingsstoffen verbeteren. Verhoogde benuttingsefficiëntie van voedingseiwitten en hogere lichaamseiwitaanwas werden waargenomen wanneer L-lysinesulfaat in de voeding werd aangevuld en als gevolg daarvan kunnen de levend gewichtstoename en de voederconversie-efficiëntie ook worden verbeterd met L-lysinesulfaat. De studie concludeerde uiteindelijk dat de achtergebleven bacteriële celmassa een waardetoevoegend effect kan hebben op L-lysinesulfaat en het een superieure bron van aanvullende lysine voor vleeskuikens maakt.